• facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Untitled*
Untitled*

ເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມພາດເນີ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້

ເລີ່ມຕົ້ນໃນຖານະພາດເນີ້ (IB) ກັບ Vantage ມື້ນີ້

 • ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມພາດເນີ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ຫຼາຍກວ່າ

  20,000

  ຄົນ

 • ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນທີ່ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນຫຼາຍກວ່າ

  $$ 5,000,000

  *

 • ປະລິມານການຊື້ຂາຍລາຍເດືອນຫຼາຍກວ່າ

  $$ 200

  ພັນລ້ານ

 • ລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ

  900,000+

  ຄົນ

ທ່ານເຂົ້າ​ໃກ້​ໄປອີກ​ຂັ້ນ​
ໃນຖານະ Introducing Broker

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃນ IB E-book ຂອງພວກເຮົາ:

 • 1

  ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ Introducing Broker (IB) ແມ່ນຫຍັງ

  ໂປຣແກຣມ Introducing Broker
  ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ເທຣດເດີ້ທີ່ມີໂອກາດແນະນຳຄອນເນັກຊັ່ນເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີຈາກກິດຈະກຳການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ

 • 2

  ເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກ

  ຄົ້ນພົບຕະຫຼາດການເງິນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງທີ່ສຸດ ແລະ
  ເຂົ້າໃຈຕະຫຼາດຟໍເຣັກທີ່ມີໂອກາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບ IB
  ລວມເຖິງ ໂອກາດໃນການຮັບຮັບລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ

 • 3

  ສຳຫຼວດເຄື່ອງມືທາງການຕະຫຼາດທີ່ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນຖານະ IB

  ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການເປັນ IB ກັບ Vantage
  ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອອນລາຍທີ່ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງໄວວາໃນປັດຈຸບັນ
  ອີກທັງຍັງສາມາດຄົ້ນພົບຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ເໝາະສົມ
  ແລະ ການຮຽນຮູ້ວິທີການເພີ່ມສັກກະຍະພາບໃນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ເປັນຫັຍງຕ້ອງດາວໂຫຼດ IB E-book ຂອງ Vantage

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຈາກ E-book ນີ້

 • ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດເພື່ອປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຖານະ IB

 • ແນວທາງເພື່ອນຳໜ້າຕະຫຼາດຟໍເຣັກ

 • ຄົ້ນພົບເຄື່ອງມືຫຼາກຫຼາຍທີ່ IB ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

ໃຫ້ E-book ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນຖານະ
IB ດາວໂຫຼດ E-Book ຟຣີໄດ້ແລ້ວຕອນນີ້