• facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 cpa banner

ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດແບບພັນທະມິດ

ເມື່ອເປັນພັນທະມິດກັບ Vantage Partners ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິດການເຂົ້າເຖິງຄັງເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດແບບພັນທະມິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕໍ່ຍອດທຸລະກິດການຕະຫຼາດແບບພັນທະມິດຂອງທ່ານໄດ້

ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ພວກເຮົາມີເຄື່ອງມືທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ສື່ສ້າງສັນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການແປງສູງທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກຳ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ມີການອັບເດດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ທັນກັບເທຣນການຕະຫຼາດອອນລາຍລ່າສຸດ

ທັງໜ້າແລນດິ້ງເພຈ ແລະ ແບຣນເນີ້ດິຈິຕອລຂອງພວກເຮົາມີໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍເທິງ CellXpert ແລະ Vantage IB Portal, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນແຄມເປນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

 • ແບຣນເນີ້ໂຄສະນາອອນລາຍ

  ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊື່ສຽງແບຣນຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຊຸດແບຣນເນີ້ HTML5 ແລະ ແບຣນເນີ້ແບບຄົງທີ່ໃນຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

 • Landing Pages

  ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຊົມເປັນລູກຄ້າ ແລະ ປ່ຽນຜູ້ເຂົ້າຊົມເປັນລູກຄ້າດ້ວຍໜ້າ Landing Page ໂປຣໂມຊັ່ນທີ່ອອກແບບໂດຍມືອາຊີບຂອງພວກເຮົາ ຊ່ວຍເພີ່ມອັດຕາການແປງຂອງລູກຄ້າ

 • ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແບຣນ

  ເສີມສ້າງພາບລັກດ້ວຍຊື່ສຽງອັນໂດ່ງດັງຂອງ Vantage ດ້ວຍໂລໂກ້ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ແລະ ສື່ປະຊາສຳພັນແບຣນ ເຊັ່ນ ວິດີໂອ ແລະ ໂບຊົວການຄາດແລະຄວາມທັກທາຍຂອງຊື້ທໍດັດເຊດການໃຊ້ຈັດສອນຄວາມປະສົບກັບການປະກາດປະສົມຂອງ Vantage ການທົດລອງສີ່ນົບລົດໂດຍຫາການເວັບໄຊທີ່ການຍໍນຳຄວາມແນວໃດຂໍ້ມູນແລະບຣາຊາຕາມໄປຊີວິດ.

ຄຳຖາມທີ່ມັກພົບ

 • 1

  ມີແນວທາງຫຼັກການໃນການໂຄສະນາຫຼືບໍ່?

  ຫຼັກການທົ່ວໄປ

  · ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ຍຸດຕິທຳ ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ. ຢ່າສັນຍາ ຮັບຮອງ ຫຼື ແນະນຳແທນ Vantage. ຢ່າສ້າງຄວາມຄາດຫວັງທີ່ບໍ່ສົມຈິງ. ຢ່າສ້າງຫຼືໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ

  · ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ສົມດຸນ ແຕ່ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ແນ່ນອນ ທີ່ອ້າງເຖິງຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍ

  · ໃຊ້ຂໍ້ມຄນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນປະຈຸບັນ ຫ້າມສ້າງຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ດ້ວຍຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນ

  · ເຕືອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ຂາຍ ແລະ ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ລວມການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເໝາະສົມໄວ້ນຳ

  · ເບິ່ງຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂບນັດ ການແຂ່ງຂັນ ອື່ນໆ ຂອງ Vantage

  · ໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານກັບ Vantage

  · ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ດູແລບັນຊີຂອງທ່ານເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ

 • 2

  ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ສື່ປະຊາສຳພັນຂອງຕົວເອງໄດ້ຫຼືບໍ່?

  ໄດ້ ຫາກທ່ານສາມາດໃຊ້ສື່ປະຊາສຳພັນຂອງທ່ານເອງໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ

  ກະລຸນກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານປະຕິບັດຕາມແນນວທາງການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາເພື່ອໂປຣໂມດທຸລະກິດຂອງທ່ານຮ່ວມກັບພັນທະມິດຂອງ Vantage ເຊິ່ງລວມເຖິງການບໍ່ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ກຳໄລທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ບໍ່ເຄີຍແອບອ້າງເປັນ Vantage ໂດຍກົງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳການຊື້ຂາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ກະລຸນາໂອ້ລົມກັບຕົວແທນຂອງພວກເຮົາເພື່ອຂໍອະນຸມັດສື່ປະຊາສຳພັນຂອງທ່ານຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ

 • 3

  ຂ້ອຍຈະຫາສື່ປະຊາສຳພັນ ແລະ ສື່ສ້າງສັນເພີ່ມເຕີມໄດ້ຈາກໃສ?

  ມີແບຣນເນີ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ເລືອກຂຶ້ນຢູ່ກັບແູຄມເປນທີ່ທ່ານເລືອກ

  ສຳລັບພັນທະມິດ CPA ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບ CellXpert Platform ແລະ ເລືອກແຄມເປນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ກ່ອນໂດຍຄລິກທີ່ແຄມເປນ ຈາກນັ້ນເອີ້ນເບິ່ງ/ຄົ້ນຫາ ເລືອກແບຣນເນີ້ ແລະ ຂະໜາດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຈາກນັ້ນ ພຽງແຕ່ຝັ່ງໂຄ້ດທີ່ສ້າງຂຶ້ນເທິງເວັບໄຊຄ໌ຂອງທ່ານ

  ສຳລັບ IB ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ດູແລບັນຊີຂອງທ່ານເພື່ອຂໍຮັບສື່ການຕະຫຼາດ

 • 4

  ມີວິທີການຕະຫຼາດໃດແນ່ທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງ?

  ພວກເຮົາມີແນວທາງການຕະຫຼາດງ່າຍໆ ບາງປະການທີ່ຄວນປະຕິບັດເພື່ອໂປຣໂມດທຸລະກິດຂອງທ່ານຮ່ວມກັບ Vantage Partners ເຊິ່ງລວມເຖິງການບໍ່ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ກຳໄລທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ບໍ່ເຄີຍແອບອ້າງເປັນ Vantage ໂດຍກົງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳການຊື້ຂາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

  ກະລຸນາໂອ້ລົມກັບຕົວແທນ Vantage ທີ່ເປັນມິດຂອງພວກເຮົາຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ

ຫາກທ່ານມີ ຄຳຖາມ?
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

ຫາກທ່ານມີຄຳຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສົງໄສໃດໆ ກະລຸນາກອກຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມດ້ານລຸ່ມນີ້ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ [email protected]. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບັນຊີຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden